Tuesday, May 27, 2008

ik Shair(7)

chehray bhujay bhujay se hain lagta nahien hai faraq
temar-dar kon hai bemar kon

No comments:

Tuesday, May 27, 2008

ik Shair(7)

chehray bhujay bhujay se hain lagta nahien hai faraq
temar-dar kon hai bemar kon

No comments: