Thursday, March 27, 2008

ik Shair(4)

Maroo jaan se koi ghum nahien, per yeah saza mut do
ke hamaray samnay beth ker hum ko tum ajnabi se lago

No comments:

Thursday, March 27, 2008

ik Shair(4)

Maroo jaan se koi ghum nahien, per yeah saza mut do
ke hamaray samnay beth ker hum ko tum ajnabi se lago

No comments: